ای که نامت دوای دردمندان عالم و یادت شفای بیماران است

آدرس:

مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش دانش آموز 2

تلفن تماس:

051-38655695 - 09335172230

اطلاعات مهم
متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی، فلوشیپ کولورکتال

دکتر رضا روشن روان

متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی، فلوشیپ کولورکتال
طبقه دوم
بخش داخلی
ساعت ویزیت
سه شنبه
ساعت ۱۲

متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی - فلوشیپ جراحی کولورکتال