ای که نامت دوای دردمندان عالم و یادت شفای بیماران است

آدرس:

مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش دانش آموز 2

تلفن تماس:

051-38655695 - 09335172230

دکتر علی‌رضا باری

متخصص داخلی- فوق تخصص خون و سرطان بالغین
طبقه دوم
بخش داخلی
قرار گذاشتن
ساعت ویزیت
سه‌شنبه‌ها
۱۱ صبح