ای که نامت دوای دردمندان عالم و یادت شفای بیماران است

آدرس:

مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش دانش آموز 2

تلفن تماس:

051-38655695 - 09335172230

دکتر علی مختاری آزاد

متخصص داخلی، فوق تخصص قلب و عروق
طبقه اول
اتاق ۱۰
قرار گذاشتن
ساعت ویزیت
یکشنبه ها
۱۰ صبح

 

متخصص داخلی
فوق تخصص قلب و عروق