ای که نامت دوای دردمندان عالم و یادت شفای بیماران است

آدرس:

مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش دانش آموز 2

تلفن تماس:

051-38655695 - 09335172230

توجه
حضور تمام وقت به عنوان مسئول فنی و ریاست درمانگاه در شیفت کاری صبح و عصر

دکتر احسان اکبری

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
طبقه ۱
بخش گوارش
dr.Akbari@samansalamt.com
فوق تخصص گوارش و کبد
ریاست کلینیک
پرستار اختصاص داده شده: مژگان علائی آتشگاه
رزومه
ساعت ویزیت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه صبح
۱۰ صبح تا ۱۳
بعدازظهرها از ساعت ۱۹/۳۰ تا ۱ بامداد
پنج شنبه
از ساعت ۹ صبح تا ۱۳

دکتر احسان اکبری

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش و کبد

مجوزها: